Kontroll av köksfläkt

Många medlemmar tycker att köksfläkten fungerar dåligt med väldigt lite drag.

Det har nu upptäckts ett monteringsfel av röret från fläkten till utblåset ovanför, som kan vara värt att kontrollera.

Mellan fläkten och röret (bild 1) sitter en ventil/kallrasskydd (bild 2) som ska öppna sig (bild 3) av draget när fläkten är påslagen. Röret kan tyvärr ha skruvats dit (röd markering bild 2 och 3) alldeles för hårt för att ventilen ska kunna öppnas.

Kontroll och eventuell åtgärd ansvarar varje hushåll av själv. För att komma åt måste man ta bort kryddhyllan ovanför fläkten, genom att skruva bort de fyra fästena.

Om man vill ha hjälp, kan man skapa en felanmälan till FF Fastighetsservice. Kostnaden (högst en timme) står hushållet för.

Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4