Aktuellt

2024-05-18

Under Information För Boende har information om köksfläkten lagts till.


2024-04-17

Årsredovisningen för 2023 finns nu tillgänglig.


2023-09-27:

-Enligt tidigare utskick var det lite problem med gatlyktor och låset till miljöhuset. Det ska nu vara åtgärdat.

-Värmen i trapphusen är sänkt för att spara några kronor på energikostnaden. Vänligen skruva inte upp värmen på elementen vid entréerna.

-Styrelsen tar över ansvaret för namnskyltar. Behöver man ny remsa med namn till postfacket, lägenhetsdörren och/eller boendelistan vid entréerna, så kontakta styrelsen.

-Avgiften på lägenheter och parkeringsplatser kommer höjas med 25% från och med 1 januari 2024. Vi inser att det är en hög höjning, men ser inga alternativ. Dels har våra generella kostnader ökat mer än tidigare år, och specifikt räntekostnaderna har på kort tid gått upp från onormalt låga nivåer till en något högre nivå än normalt. Det i kombination med en obefintlig eller väldigt låg indexhöjning tidigare år, måste vi nu höja rejält. Framöver kommer indexhöjningen ligga högre än tidigare. En normal indexhöjning skulle kunna vara 6%, men det är absolut inte bestämt ännu.


2023-09-27:

-Utemöblerna har fått nytt trä så att de är fräscha och fina att sitta vid. Passa gärna på att ta med lite fika ut och sitt där och njut av höstsolen. Häckarna har klippts och snyggats till. Beträffande LA Larmassistans så ska de komma när vi ringer när det gäller tex felparkering och störningsjour.

-Du som medlem ordnar själv så att du hör av dig till styrelsen för att informera om vad det ska stå på namnlappen på din dörr/postlåda så att styrelsen kan uppdatera boendelistan i lappen som sitter i glastavlan vid entrén.

-Rökning sker vid anvisad plats vid askkopparna och INTE på balkonger, altaner eller i entréerna till husen. Det är ej heller tillåtet att röka i lägenheterna. Röken tar sig in genom ventilationen snabbt och sprider obehag i lägenheterna. Du som medlem bör vara medveten om att du köpt en lägenhet i en rökfri bostadsrättsförening.

-Vi påminner även om att ordinarie regler fortfarande gäller kring grillning med kolgrill. Eftersom husen har det speciella ventilationssystemet så är det endast tillåtet på anvisad plats mellan hus 33 och 35.


2022-06-25: Årsredovisningen för 2022 finns nu tillgänglig och uppdaterad information om styrelsen.


2022-12-26: Lagt in sidan Generell information för boende under fliken Information.


2022-05-01: Årsredovisningen för 2021 finns nu tillgänglig.


2022-02-06: Små uppdateringar under Förvaltare/trygghetsjour.


2022-01-29: Uppdaterat informationen om fastighetsskötare och mäklarbilden.