Aktuellt

2022-06-25: Årsredovisningen för 2022 finns nu tillgänglig och uppdaterad information om styrelsen.


2022-12-26: Lagt in sidan Generell information för boende under fliken Information.


2022-05-01: Årsredovisningen för 2021 finns nu tillgänglig.


2022-02-06: Små uppdateringar under Förvaltare/trygghetsjour.


2022-01-29: Uppdaterat informationen om fastighetsskötare och mäklarbilden.