Trivselregler

Visa hänsyn
Du är skyldig att visa hänsyn och ska inte störa kringboende medlemmar. Ljud från lägenhet i form av höga skrik, hög musik eller liknande ska inte behöva tålas av dina grannar. Visa extra hänsyn mot dina grannar mellan 22.00 – 06.00. Meddela gärna dina grannar om du tex ska ha fest.

Störningsjour
Vid störning ring till L A jour och säkerhet AB på telefon 010-20 70 300. Vid påträffad störning kommer styrelsen att skicka ut ett varningsbrev till den berörande och en faktura på utryckningskostnaden.

Miljöhus
Tänk på att sortera dina soppåsar väl, så som i lägenheten och i miljöhuset. Om vi inte sorterar våra sopor rätt kommer vi att få höja månadsavgiften hos alla medlemmar.
Ett tips: Tryck ihop era kartonger så får vi mer plats i kärlen.

Parkering
Det är endast tillåtet att parkera sina bilar på angivna p-platser. Parkering längs med husen är ej tillåtet, bilar som står parkerade på sina platser har svårt att komma in och ut. Gräset mot uteplatserna blir förstörda och detta får föreningen betala för att åtgärda. Tänk på att ni ansvarar för era familjemedlemmar och gäster, be dem att ställa sina bilar på hänvisade avgiftsparkeringar.

Rökning
Rökning på balkonger/uteplatser och framför entréer är förbjudna. Detta på grund av att röken kommer in i närliggande lägenheter . Tänk på att du ansvarar för dina gäster.

Trapphus
Det är förbjudet att förvara saker i trapphus. Tex dörrmattor, barnvagnar och liknande. Givetvis är nedskräpning förbjuden. Likaså är det inte tillåtet att ställa annat i allmänna utrymmen än vad som är avsett. Detta är på grund av brandrisk och ökad trivsel.

//Styrelsen