Välkomstkommitté

Vi har tidigare gått ut med information i brevlådorna angående en välkomstkommitté i vår Bostadsrättsförening.

Vi från styrelsen vill att vi tillsammans tar emot och hälsar nya medlemmar välkomna genom att en välkomstkommitté som besöker nya medlemmen/medlemmarna och berättar
om vår förening och våra trivselregler. Vi vet från vår föreningsstämma att det finns
intresserade och skulle därför vilja att du/ni som är intresserade meddelar
styrelsen intresse så sammankallar vi ett uppstartsmöte där
välkomstkommittén tillsammans med styrelserepresentant får forma sättet vi
skall göra det på.
Meddela ditt intresse till ordforande@brfkneippensyd.se